Μελοποιημένα τραγούδια για την Πεντάγυια

01 – Πεντάγυια μου Τζιυπριωτού
02 – Ταξίδι στην Πεντάγυια
03 – Σκέφτου τζιαί τη ψυσιή σου
04 – Ζητώ βοήθεια Θεού

ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΓΙΑΣ ΕΡΑΣΤΗΣ