Η Πεντάγυια ήταν και είναι μια γεωργική κοινότητα με εύφορο έδαφος και πλούσια υπόγεια νερά. Παρόλο που οι ευκαιρίες εργοδότησης  στην ΚΜΕ δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη των βιοτεχνιών, εντούτοις αναπτύχθηκαν τρεις αξιόλογες βιοτεχνίες.

Η πρώτη βιοτεχνία, που άνθισε την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αφορούσε στην επεξεργασία κορμών ξύλων σε σανίδες από τις αποσχιστικές της κοινότητας. Οι σανίδες μεταφέρονταν με το σιδηρόδρομο από την Πεντάγυια για την εξαγωγή τους από την Αμμόχωστο στην Αίγυπτο και άλλες αφρικανικές χώρες, για την κατασκευή οχυρωματικών έργων.

Η δεύτερη βιοτεχνία αφορούσε στην κατασκευή χαρτιού με πρώτη ύλη το ξύλο.

Η τρίτη βιοτεχνία ήταν το συσκευαστήριο των εσπεριδοειδών που παράγονταν στο Αγρόκτημα Ξεροπόταμου   και στα περιβόλια των κατοίκων της Πεντάγυιας.