Η προσπάθεια για ίδρυση Συνεργατικού Ταμιευτηρίου στην Πεντάγυια άρχισε λίγο πριν την έναρξη του B’ Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά με καθυστέρηση πέντε χρονών, ιδρύθηκε το 1943 η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Πεντάγυιας. Η εταιρεία σταδιακά, πέραν από τα δάνεια και τις καταθέσεις, ασχολήθηκε με την συγκέντρωση σιτηρών και την προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Το 1957 ιδρύθηκε το Συνεργατικό Παντοπωλείο της Πεντάγυιας.

Η Πιστωτική Εταιρεία και το Συνεργατικό Παντοπωλείο προστάτευαν τους Παναγιώτες από τους τοκογλύφους και τους δανειστές και από την εκμετάλλευσή τους από εμπόρους.