Ο σιδηρόδρομος με αφετηρία την Ευρύχου και τερματισμό την Αμμόχωστο έκανε στάση στην Πεντάγυια για να παραλάβει ή για να αποβιβάσει άτομα που ταξίδευαν για τη Μόρφου, τη Λευκωσία και την Αμμόχωστο μαζί με τα προϊόντα τους.

Σημαντική βοήθεια κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου πρόσφερε ο σιδηρόδρομος με την μεταφορά πολεμικού υλικού κυρίως ξυλείας για να εξαχθεί στην Αίγυπτο και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, για κατασκευή οχυρωματικών έργων.