ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Θεόδωρος Ιωάννου (Πρόεδρος) 99556964
Τάκης Βενιζέλος (Αναπλ. Πρόεδρος) 99521050
Βέρα Ανδρέου (Μέλος) 99409352
Φοίβος Σατανάς (Μέλος) 99326449
Γιαννάκης Μαυρίδης (Μέλος) 99971977